Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Nezināmā x aprēķināšana, ja doti procenti (2010. g. 9. kl. eksāmens) 1♦
2. Teksta uzdevums, lineāra vienādojuma sastādīšana 2 3♦
3. Preces divkārša nocenošana 1♦
4. Procentu teksta uzdevums. Vienādība (2013. g.12. kl. eksāmens) 3♦