Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Procenta jēdziens Procentu uzdevumu specifika.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izpratnes jautājums par procentiem 1. izziņas līmenis zema 1♦ Izpratnes jautājums par procentiem.
2. Procenti no skaitļa (3 risinājuma veidi) 1. izziņas līmenis zema 1♦ 5. klases līmenis. 3 atrisinājuma veidi.
3. Izlietoto procentu saskaitīšana 1. izziņas līmenis zema 2♦ Procentu summa.
4. Procenti no atlikuma 1. izziņas līmenis vidēja 3♦ Procenti no atlikuma.
5. Procenti kā skaitļa daļa, proporcijas izmantošana 2. izziņas līmenis zema 2♦ Proporcijas lietošana.
6. Teksta uzdevums, lineāra vienādojuma sastādīšana 1 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Lineāra vienādojuma sastādīšana 1
7. Teksta uzdevums, lineāra vienādojuma sastādīšana 2 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Lineāra vienādojuma sastādīšana 2
8. Procentuālā salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Par cik procentiem viens lielums ir lielāks/mazāks par otru.
9. Uzcenojuma procentu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Uzcenojuma procentu aprēķināšana.
10. Preces divkārša nocenošana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Par cik % pazeminājās preces sākotnējā cena, ja to nocenoja divas reizes.
11. Ienākumi pēc biļetes cenas pazemināšanas 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Biļetes cenas pazemināšana un ienākumi.
12. Maisījumu uzdevums 1 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Sajauc šķīdumus, jāaprēķina masa.
13. Procenti, proporcija 1. izziņas līmenis vidēja 6♦ 6. klases valsts ieskaites matemātikā paraugs
14. Maisījumu uzdevums 2 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Sajauc divus šķīdumus, kuriem zināma procentuālā koncentrācija...
15. Dārgmetālu prove 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Proves jeb raudzes izmantošana aprēķinos.
16. uzdevums ar procentiem. Saskaitīšanas metode 2. izziņas līmenis augsta 2♦
17. Vienādojumu sistēma procentu uzdevumā 2. izziņas līmenis augsta 6♦ Vienādojumu sistēmas sastādīšana.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Procenti par nodokļu kavējumu (2015. g.12. kl. eksāmens) Citi zema 1♦ Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 1. daļa
2. Procentu teksta uzdevums ar sistēmu (2015. g.12. kl. eksāmens) Citi vidēja 4♦ Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2. daļa
3. Procentuālā salīdzināšana (2014. g.12. kl. eksāmens) Citi vidēja 1♦ 12. klases matemātikas eksāmens
4. Diagrammas un procenti (2013. g. 9. kl. eksāmens) Citi vidēja 3♦ 9. klases matemātikas eksāmens
5. Procentu teksta uzdevums. Vienādība (2013. g.12. kl. eksāmens) Citi vidēja 3♦ 12. klases eksāmens matemātikā
6. Procentu teksta uzdevums. "Jeb" (2012. g. 12. kl. eksāmens) Citi zema 1♦ 12. klases eksāmens matemātikā
7. Procenti. Cenas paaugstināšana (2012. g. 12. kl. eksāmens) Citi zema 1♦ 12. klases eksāmens matemātikā
8. Procentu uzdevums ar proporcijas izmantošanu (2012. g. 9. kl. eksāmens) Citi vidēja 1♦ 9. klases eksāmens matemātikā
9. Relatīvā biežuma aprēķināšana (2011. g. 12. kl. eksāmens) Citi zema 1♦ 12. klases eksāmens matemātikā
10. Procenti no skaitļa (2011. g. 9. kl. eksāmens) Citi zema 1♦ 9. klases eksāmens 2011. gadā.
11. Nezināmā x aprēķināšana, ja doti procenti (2010. g. 9. kl. eksāmens) Citi vidēja 1♦ 9. klases eksāmens
12. Cena pirms tās pazemināšanas (2010. g.9. kl. eksāmens) Citi vidēja 1♦ 9. klases eksāmens
13. Procenti šķīdumos (2009. g.12. kl. eksāmens) Citi vidēja 3♦ 12. klases eksāmens matemātikā
14. Procenti sāls šķīdumā pēc papildus sāls (2009. g.12. kl. eksāmens) Citi vidēja 3♦ 12. klases matemātikas eksāmens

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Procentu uzdevumi 00:00:00 vidēja 9♦ 5. klases līmenis
2. Procentu uzdevumi 2 00:00:00 vidēja 8♦ Izmanto nezināmo x
3. Maisījumu uzdevumi 00:00:00 vidēja 4♦ Uzdevumi par šķīdumiem