22.
maijā
Eksāmens LATVIEŠU VALODĀ 9. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Procenta jēdziens Procentu uzdevumu specifika.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izpratnes jautājums par procentiem 1. izziņas līmenis zema 1p. Izpratnes jautājums par procentiem.
2. Procenti no skaitļa (3 risinājuma veidi) 1. izziņas līmenis zema 1p. 5. klases līmenis. 3 atrisinājuma veidi.
3. Izlietoto procentu saskaitīšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Procentu summa.
4. Procenti no atlikuma 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Procenti no atlikuma.
5. Procenti kā skaitļa daļa, proporcijas izmantošana 2. izziņas līmenis zema 2p. Proporcijas lietošana.
6. Teksta uzdevums, lineāra vienādojuma sastādīšana 1 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Lineāra vienādojuma sastādīšana 1
7. Teksta uzdevums, lineāra vienādojuma sastādīšana 2 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Lineāra vienādojuma sastādīšana 2
8. Procentuālā salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Par cik procentiem viens lielums ir lielāks/mazāks par otru.
9. Uzcenojuma procentu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzcenojuma procentu aprēķināšana.
10. Preces divkārša nocenošana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Par cik % pazeminājās preces sākotnējā cena, ja to nocenoja divas reizes.
11. Ienākumi pēc biļetes cenas pazemināšanas 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Biļetes cenas pazemināšana un ienākumi.
12. Maisījumu uzdevums 1 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Sajauc šķīdumus, jāaprēķina masa.
13. Procenti, proporcija 1. izziņas līmenis vidēja 6p. 6. klases valsts ieskaites matemātikā paraugs
14. Maisījumu uzdevums 2 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Sajauc divus šķīdumus, kuriem zināma procentuālā koncentrācija...
15. Dārgmetālu prove 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Proves jeb raudzes izmantošana aprēķinos.
16. Teksta uzdevums ar procentiem. Saskaitīšanas metode 2. izziņas līmenis augsta 2p.
17. Vienādojumu sistēma procentu uzdevumā 2. izziņas līmenis augsta 6p. Vienādojumu sistēmas sastādīšana.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Procenti par nodokļu kavējumu (2015. g.12. kl. eksāmens) Citi zema 1p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 1. daļa
2. Procentu teksta uzdevums ar sistēmu (2015. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 4p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2. daļa
3. Procentuālā salīdzināšana (2014. g.12. kl. eksāmens) Citi vidēja 1p. 12. klases matemātikas eksāmens
4. Diagrammas un procenti (2013. g. 9. kl. eksāmens) Citi vidēja 3p. 9. klases matemātikas eksāmens
5. Procentu teksta uzdevums. Vienādība (2013. g.12. kl. eksāmens) Citi vidēja 3p. 12. klases eksāmens matemātikā
6. Procentu teksta uzdevums. "Jeb" (2012. g. 12. kl. eksāmens) Citi zema 1p. 12. klases eksāmens matemātikā
7. Procenti. Cenas paaugstināšana (2012. g. 12. kl. eksāmens) Citi zema 1p. 12. klases eksāmens matemātikā
8. Procentu uzdevums ar proporcijas izmantošanu (2012. g. 9. kl. eksāmens) Citi vidēja 1p. 9. klases eksāmens matemātikā
9. Relatīvā biežuma aprēķināšana (2011. g. 12. kl. eksāmens) Citi zema 1p. 12. klases eksāmens matemātikā
10. Procenti no skaitļa (2011. g. 9. kl. eksāmens) Citi zema 1p. 9. klases eksāmens 2011. gadā.
11. Nezināmā x aprēķināšana, ja doti procenti (2010. g. 9. kl. eksāmens) Citi vidēja 1p. 9. klases eksāmens
12. Cena pirms tās pazemināšanas (2010. g.9. kl. eksāmens) Citi vidēja 1p. 9. klases eksāmens
13. Procenti šķīdumos (2009. g.12. kl. eksāmens) Citi vidēja 3p. 12. klases eksāmens matemātikā
14. Procenti sāls šķīdumā pēc papildus sāls (2009. g.12. kl. eksāmens) Citi vidēja 3p. 12. klases matemātikas eksāmens

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Procentu uzdevumi 00:00:00 vidēja 9p. 5. klases līmenis
2. Procentu uzdevumi 2 00:00:00 vidēja 8p. Izmanto nezināmo x
3. Maisījumu uzdevumi 00:00:00 vidēja 4p. Uzdevumi par šķīdumiem