Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. temata plānojums pa stundām Piramīdas

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Piramīdas elementi Piramīdas elementi, laukums, tilpums
2. Regulāras piramīdas elementi
3. Piramīdas ar vienādām sānu šķautnēm
4. Piramīdas ar vienādiem divplakņu kaktiem
5. Piramīdas ar pamatam perpendikulāru šķautni

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Piramīdas skaldņu skaita noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1♦
2. Regulāra piramīda, pamata mala (izmantojot leņķi) 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
3. Regulāras četrstūra piramīdas augstuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
4. Regulāras trijstūra piramīdas ar dotu divplakņu kaktu tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
5. Regulāras trijstūra piramīdas augstums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
6. Izpratnes jautājumi par piramīdas augstuma projekciju 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
7. Piramīdas ar vienādām šķautnēm tilpums (pamatā taisnleņķa trijstūris) 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
8. Piramīda ar vienādām sānu šķautnēm, virsmas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 5♦
9. Jautājumi par piramīdu, kurai divplakņu kakti pie pamata ir vienādi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
10. Piramīdas ar vienādiem divplakņu kaktiem sānu augstums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
11. Piramīdas, kurai pamatā rombs, augstuma un sānu virsma 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
12. Piramīdas ar pamatam perpendikulāru šķautni sānu virsma 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
13. Piramīdas divplakņu kakta tangenss, ja šķautne perpendikulāra pamatam. 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Bijis Valsts ieskaitē
14. Regulāra tetraedra virsmas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
15. Regulāra četrstūra piramīda. Telts virsma 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Virsmas aprēķināšana teltij
16. Regulāras sešstūra piramīdas tilpuma aprēķināšana pēc diagonālšķēluma 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
17. Paralēlie šķēlumi. Aprēķina laukumu 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Piramīdas paralēlo šķēlumu īpašības pielietošana pamata laukuma aprēķināšanai
18. Paralēlie šķēlumi. Aprēķina laukumu 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Piramīdas paralēlo šķēlumu īpašības pielietošana šķēluma laukuma aprēķināšanai
19. Paralēlie šķēlumi. Aprēķina attiecību 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Piramīdas paralēlo šķēlumu īpašības izmantošana attiecības aprēķināšanai

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 9. uzd. Piramīdas tilpums (2015) Citi zema 1♦ Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2015. gadā.
2. Piramīda ar vienādām šķautnēm Citi vidēja 2♦ Līdzīgs 2005.g.Valsts eksāmenā. Piramīdas ar vienādām šķautnēm tilpuma aprēķināšana, ar parametriem.(grūts)
3. Piramīda (2016 gada eksāmens) Citi vidēja 6♦ 2. daļas 9. uzd. Pabeidz zīmējumu, risina taisnleņķa trijstūra elementus, trijstūra laukumu, piramīdas tilpumu. Uzdevumu lietderīgi uzdot pildīt uz lapas.
4. Piramīdas elementi (2015. g. 12. kl. eksāmens) Citi zema 2♦ Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 1. daļa
5. Piramīdas tilpuma formula (2009. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 1♦
6. Piramīdas tilpums (2009. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 1♦ 1.daļa
7. Regulāra trijstūra piramīda (2008. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 2♦ Trijstūra piramīdas ar vienādiem divplakņu kaktiem augstuma aprēķināšana.
8. Grūts uzdevums par piramīdas tilpumu (2007. g. 12. kl. eksāmens) Citi augsta 5♦
9. Regulāras piramīdas divplakņu kakts (2006. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 3♦

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Regulāra piramīda 00:00:00 vidēja 4♦
2. Piramīda, kurai divplakņu kakti pie pamata ir vienādi 00:00:00 vidēja 5♦
3. Piramīdas ar vienādām šķautnēm 00:00:00 vidēja 2♦
4. Piramīdas. Noslēguma darbs 00:00:00 vidēja 4♦ Pārbaudes darbiņš par dažādām piramīdām (30 min)