Teorija

Uzdevumi

1. Piramīdas skaldņu skaita noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Regulāra piramīda, pamata mala (izmantojot leņķi)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
3. Regulāras četrstūra piramīdas augstuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Regulāras trijstūra piramīdas ar dotu divplakņu kaktu tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Regulāras trijstūra piramīdas augstums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Izpratnes jautājumi par piramīdas augstuma projekciju

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Piramīdas ar vienādām šķautnēm tilpums (pamatā taisnleņķa trijstūris)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
8. Piramīda ar vienādām sānu šķautnēm, virsmas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
9. Jautājumi par piramīdu, kurai divplakņu kakti pie pamata ir vienādi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Piramīdas ar vienādiem divplakņu kaktiem sānu augstums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
11. Piramīdas, kurai pamatā rombs, augstuma un sānu virsma

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
12. Piramīdas ar pamatam perpendikulāru šķautni sānu virsma

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
13. Piramīdas divplakņu kakta tangenss, ja šķautne perpendikulāra pamatam.

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
14. Regulāra tetraedra virsmas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Regulāra četrstūra piramīda. Telts virsma

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
16. Regulāras sešstūra piramīdas tilpuma aprēķināšana pēc diagonālšķēluma

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
17. Paralēlie šķēlumi. Aprēķina laukumu

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
18. Paralēlie šķēlumi. Aprēķina laukumu

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
19. Paralēlie šķēlumi. Aprēķina attiecību

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Eksāmenu uzdevumi

1. 1. daļas 9. uzd. Piramīdas tilpums (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Piramīda ar vienādām šķautnēm

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Piramīda (2016 gada eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
4. Piramīdas elementi (2015. g. 12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

2♦
5. Piramīdas tilpuma formula (2009. g. 12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Piramīdas tilpums (2009. g. 12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Regulāra trijstūra piramīda (2008. g. 12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Grūts uzdevums par piramīdas tilpumu (2007. g. 12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: augsta

5♦
9. Regulāras piramīdas divplakņu kakts (2006. g. 12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Testi

1. Regulāra piramīda

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Piramīda, kurai divplakņu kakti pie pamata ir vienādi

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
3. Piramīdas ar vienādām šķautnēm

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Piramīdas. Noslēguma darbs

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Metodiskie materiāli