Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14♦
1. Kvadrātnevienādības ar parametru atrisināšana 6♦
2. Lineārs vienādojums ar diviem parametriem 8♦