Uzdevumi

1. Plānotais un faktiskais 1

Grūtības pakāpe: augsta

6♦
2. Plānotais un faktiskais 2

Grūtības pakāpe: augsta

4♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Plānotais un faktiskais

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦

Testi

1. Plānotais un faktiskais

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦

Metodiskie materiāli