Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

10♦
1. Laiks, ja strādā divi vienlaikus 2 2♦
2. Vienam vajadzīgais laiks, ja zināms laiks otram un abiem 2 4♦
3. Teksta uzdevums ar daļveida vienādojumu 2 4♦