Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. Laiks, ja strādā divi vienlaikus 2 2p.
2. Vienam vajadzīgais laiks, ja zināms laiks otram un abiem 2 4p.
3. Teksta uzdevums ar daļveida vienādojumu 2 4p.