Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9♦
1. Logaritmiskais vienādojums 1♦
2. Logaritmiskais vienādojums ar daļveida bāzi 1 1♦
3. Logaritmiskais vienādojums, kvadrātnevienādība 4♦
4. Logaritmiskais vienādojums, daļveida vienādojums 3♦