Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4♦
1. Logaritmiskais vienādojums 2♦
2. Logaritmiskais vienādojums 2♦