Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. Reizinājuma vienādība ar 0 2♦
2. Sadalīšana reizinātājos 3♦
3. Reizinājuma vienādība ar 0, ar trigonometriju (grūts) 7♦