Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15♦
1. Vektoru izteikšana (2009. g. eksāmens) 1♦
2. Vektori kustību uzdevumā, vektori veido 90 grādu leņķi 3♦
3. Vektora projekcija uz asīm 1♦
4. Spēka vektora projekcijas aprēķināšana 2♦
5. Vektora koordinātu noteikšana, ja doti tā galapunkti 3♦
6. Vektoru summa, starpība un reizināšana ar skaitli koordinātu formā 3♦
7. Vektora garuma aprēķināšana, ja dotas tā koordinātas 2♦