Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9♦
1. Paralēlā pārnese 2♦
2. Aksiālā simetrija 1♦
3. 1. daļas 6. uzd. Pagrieziena leņķa jēdziens. 1♦
4. Homotētija 3♦
5. Ģeometriskie pārveidojumi 2♦