Grūtības pakāpe:
00:14:00

Visi uzdevumi:

14♦
1. Izpratnes jautājumi par lineāru funkciju 4♦
2. Kvadrātfunkcija. Izpratnes jautājumi par grafiku 5♦
3. Pakāpes funkcijas atpazīšana pēc grafika 2♦
4. Eksponentfunkcijas un logaritmiskās funkcijas grafika atpazīšana (2009. g. eksāmens) 1♦
5. Eksponentfunkcijas noteikšana, ja dots punkts, caur kuru iet grafiks 2♦