Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 1 2♦
2. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 3 2♦
3. Kopīgā reizinātāja iznešana (sarežģītāks, ar logaritmiem) 3♦
4. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 2 1♦