Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. Pamatforma (vienkārši) 1 1♦
2. Pamatforma (vienkārši) 2 2♦
3. Eksponentvienādojumi 2♦
4. Eksponentvienādojumi 2♦
5. Eksponentvienādojumi 2♦
6. Eksponentvienādojumi 1♦