Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Pamatforma (vienkārši) 1 1p.
2. Pamatforma (vienkārši) 2 2p.
3. Eksponentvienādojumi 2p.
4. Eksponentvienādojumi 2p.
5. Eksponentvienādojumi 1p.