Teorija

Uzdevumi

1. Pakāpju īpašību lietošana (reizināšana un dalīšana)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Pakāpju īpašību lietošana (sakne)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Pakāpju īpašību lietošana (daļas)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Pamatforma (vienkārši) 1

Grūtības pakāpe: zema

1♦
5. Pamatforma (vienkārši) 2

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Pamatforma (jāvienādo bāzes) 1

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Pamatforma (jāvienādo bāzes) 2

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Pamatforma (sakne, kvadrātvienādojums)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Pamatforma (kvadrātvienādojums)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Jāvienādo bāzes, kvadrātvienādojums 1

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Jāvienādo bāzes, kvadrātvienādojums 2

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Pamatforma, pakāpju dalīšanas likums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Pamatforma, pakāpju reizināšanas likums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Pamatforma (daļveida kāpinātāji)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
15. Pamatforma (sarežģītāki daļveida kāpinātāji)

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
16. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 1

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
17. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 2

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
18. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 3

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
19. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 4

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
20. Kopīgā reizinātāja iznešana (sarežģītāks, ar logaritmiem)

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
21. Reducēšana uz algebrisku vienādojumu 1

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
22. Reducēšana uz algebrisku vienādojumu 2

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
23. Sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: augsta

2♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Eksponentvienādojums (2015. g. 12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Kāpināšana (2013. g. 12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Pakāpe (2009. g. 12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Pakāpes

Grūtības pakāpe: zema

23♦
2. Eksponentvienādojumi 1

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
3. Eksponentvienādojumi 2

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
4. Eksponentvienādojumi ar substitūcijas metodi

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦

Metodiskie materiāli