Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata sadalījums pa stundām Eksponentvienādojumi un nevienādības

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Eksponentfunkcijas definīcija un īpašības Eksponentfunkcija un tās īpašības
2. Eksponentvienādojumu grafiskā atrisināšana Grafiskā atrisināšanas metode
3. Eksponentnevienādību atrisināšana Eksponentnevienādību atrisināšana
4. Eksponentnevienādību grafiskā atrisināšana Grafiskā atrisināšanas metode

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sakņu skaita noteikšana grafiski 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Grafiskā metode. Sakņu skaita noteikšana
2. Eksponentvienādojuma atrisināšana grafiski 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Grafiskā metode
3. Pakāpju salīdzināšana, eksponentfunkcijas īpašības 1. izziņas līmenis zema 1♦ Pakāpju salīdzināšana, izmantojot eksponentfunkcijas īpašības
4. Eksponentfunkcijas salīdzināšana ar 0 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Salīdzināšana ar 0
5. Eksponentnevienādības atrisināšana 1 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Eksponentnevienādības atrisināšana 1
6. Eksponentnevienādības atrisināšana 2 1. izziņas līmenis zema 1♦ Eksponentnevienādības zīmes noteikšana risinājumā
7. Eksponentnevienādības atrisināšana 3 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Eksponentnevienādības atrisināšana 2
8. Eksponentnevienādība, ar kvadrātvienādojumu 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Eksponentnevienādības atrisināšana (kvadrātu formula)
9. Eksponentnevienādība, ar kvadrātnevienādību 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Risinājums ar kvadrātnevienādību
10. Eksponentnevienādība (grafiskā metode) 1 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Grafiskā metode 1
11. Eksponentnevienādība (grafiskā metode) 2 1. izziņas līmenis vidēja 3♦ Grafiskā metode 2
12. Eksponentnevienādības atrisināšana 4 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Funkcijas vērtību salīdzināšana ar skaitli

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksponentnevienādība (2014. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 3♦ 12. klases matemātikas eksāmens 2. daļa
2. Eksponentnevienādība (2013. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 3♦ 12. klases eksāmens matemātikā 2. daļa
3. Eksponentfunkcijas grafika konstruēšana (2011. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 3♦ 2. daļas 5. uzd.
4. Eksponentnevienādība (2009. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 1♦ 1. daļas 2. uzdevums
5. Eksponentnevienādība (2016. gada eksāmens) Citi vidēja 3♦ 2. daļas 1. uzd. Vienādo bāzes, atrisina lineāru nevienādību

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksponentnevienādības 00:00:00 vidēja 5♦ Pārbaudi, vai proti risināt eksponentnevienādības!
2. Eksponentnevienādības 00:00:00 vidēja 6♦ Pārbaudi, vai proti grafisko metodi!
3. Eksponentvienādojumi un nevienādības 00:00:00 vidēja 19♦ Noslēguma ieskaite par eksponentvienādojumiem un eksponentnevienādībām (30 min)