Teorija

Uzdevumi

1. Sakņu skaita noteikšana grafiski

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Eksponentvienādojuma atrisināšana grafiski

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Pakāpju salīdzināšana, eksponentfunkcijas īpašības

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Eksponentfunkcijas salīdzināšana ar 0

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Eksponentnevienādības atrisināšana 1

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Eksponentnevienādības atrisināšana 2

Grūtības pakāpe: zema

1♦
7. Eksponentnevienādības atrisināšana 3

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
8. Eksponentnevienādība, ar kvadrātvienādojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
9. Eksponentnevienādība, ar kvadrātnevienādību

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Eksponentnevienādība (grafiskā metode) 1

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
11. Eksponentnevienādība (grafiskā metode) 2

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
12. Eksponentnevienādības atrisināšana 4

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Eksponentnevienādība (2014. g. 12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Eksponentnevienādība (2013. g. 12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
3. Eksponentfunkcijas grafika konstruēšana (2011. g. 12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Eksponentnevienādība (2009. g. 12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Eksponentnevienādība (2016. gada eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Testi

1. Eksponentnevienādības

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
2. Eksponentnevienādības

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
3. Eksponentvienādojumi un nevienādības

Grūtības pakāpe: vidēja

19♦

Metodiskie materiāli