Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. Pilna kvadrātnevienādība 2 1♦
2. Nepilnas kvadrātnevienādības atrisināšana 1♦
3. Pilna kvadrātnevienādība 1 1♦
4. Intervālu metode daļveida nevienādībā 1 1♦
5. Intervālu metode daļveida nevienādībā 2 1♦