Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. Varbūtība 2♦
2. Varbūtība 2♦
3. Varbūtība 4♦
4. Varbūtība 2♦