Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata plānojums pa stundām Varbūtību teorijas elementi

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skolēnam Varbūtību teorija pamatskolā
2. Varbūtības jēdziens, klasiskā varbūtība
3. Ģeometriskā varbūtība
4. Statistiskā varbūtība
5. Kā varbūtību uzdevumos racionālāk strādāt ar kombinācijām
6. Summas varbūtība Savienojami un nesavienojami notikumi. Notikumu summas varbūtība

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Varbūtības aprēķināšana pēc klasiskās metodes 1. izziņas līmenis zema 2♦
2. Varbūtību teorija. Klasiskā metode (met 1 spēļu kauliņu) 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
3. Noteikt varbūtības, ja dota kāršu kava 2. izziņas līmenis vidēja 5♦
4. Varbūtību teorija. Klasiskā metode (met 2 spēļu kauliņus) 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
5. Ģeometriskā varbūtība 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Ģeometriskās varbūtības aprēķināšana
6. Statistiskā varbūtība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Statistiskās varbūtības aprēķināšana
7. Relatīvā biežuma izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
8. Varbūtība. Salīdzinājums - izvēlas vienu elementu un izvēlas divus kopas elementus 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Kombinatorikas izmantošana.
9. Varbūtības aprēķināšanas klasiskā metode. Kombinatorikas izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 5♦
10. Kombinatorikas izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Varbūtības aprēķināšanas klasiskā metode
11. Kombinatorikas izmantošana, divas kopas 2. izziņas līmenis augsta 7♦
12. Kombinatorikas izmantošana. Izlases no divām kopām 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
13. Kombinatorikas izmantošana. Izlases no divām kopām 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
14. Varbūtības aprēķināšana, izmantojot kombinācijas no 2 grupām, ja izvēlas vismaz 2 elementus.I 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Sagatavošanās uzdevums. Nav prasīti skaitliski rezultāti.
15. P aprēķināšana, izmantojot kombinācijas no 2 grupām, ja izvēlas vismaz 2 elementus.II 2. izziņas līmenis augsta 10♦ Strukturēts uzdevums. Skaitliski rezultāti iepriekšējam uzdevumam. Strukturēts uzdevums
16. Kāda varbūtība, ka skaitlis dalās ar 2 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
17. Pretējā notikuma varbūtības aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
18. Summas varbūtība I 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Summas varbūtības aprēķināšana
19. Summas varbūtība II 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Summas varbūtības aprēķināšana
20. Neatkarīgu notikumu reizinājuma varbūtības aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
21. Pretējo notikumu reizinājuma varbūtība 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
22. Varbūtības aprēķināšana izmantojot notikumu reizināšanu un summu 2. izziņas līmenis augsta 5♦

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Varbūtība (2015. g. eksāmens) Citi zema 1♦ Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei
2. Klasiskā varbūtības aprēķināšanas metode (2008. g. eksāmens) Citi vidēja 2♦ 12. klases matemātikas eksāmens
3. Varbūtību teorija. uzdevums par kuba skaldnēm (2005. g. eksāmens) Citi vidēja 2♦ 12. klases matemātikas eksāmens

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Varbūtību aprēķināšana. Izmanto klasisko un statistisko metodi! 00:00:00 vidēja 10♦
2. Varbūtību teorijas ieskaite 00:00:00 vidēja 17♦