Teorija

Par vienības riņķi sauc riņķi, kura centrs atrodas koordinātu asu krustpunktā un kura rādiuss ir \(1\) vienību garš.
rinkis 3 - Copy (3) - Copy.jpg
Atceries kvadrantu numerāciju!
Leņķi, ko veido \(OX\) ass pozitīvais virziens un stars \(OA\), sauc par pagrieziena leņķi.
Svarīgi iegaumēt, kur atrodas \(0\)°; \(90\)°; \(180\)°; \(270\)°; \(360\)° leņķi.
 
Ja A pārvietojas pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, veidojas pozitīvi leņķi.
rinkis - Copy.jpg
Ja A pārvietojas pulksteņa rādītāju virzienā, veidojas negatīvi leņķi.
rinkis - Copy - Copy (2).jpg
 
 
Piemērs:
Atliec vienības riņķī \(225\)° leņķi!

rinkis - Copy - Copy (3).jpg
 
1) Novērtē, kurā kvadrantā atrodas šis leņķis: tas ir lielāks par \(180\)° un mazāks par \(270\)°, tātad III kvadrantā.

2) Aprēķini, par cik grādiem tas atšķiras no \(180\)°:
\(225\)°\( = 180\)°\( + 45\)°
  
Piemērs:
Atliec vienības riņķī \(-120\)° leņķi!
 
rinkis - Copy - Copy (2) - Copy.jpg
 
Leņķi atliek negatīvajā virzienā. Tas atrodas III kvadrantā.
 
Aprēķina: \(-120\)°\( = -90\)°\( + (-30\)°\()\)