Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata plānojums pa stundām Trigonometrisko izteiksmju pārveidojumi. Trigonometriskie vienādojumi un pamatnevienādības

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienības riņķis Leņķa jēdziena paplašinājums (10.kl. atkārtojums)
2. Vienības riņķis Sinuss un kosinuss vienības riņķī (10.kl. atkārtojums)
3. Vienības riņķis Tangenss un kotangenss vienības riņķī (10.kl. atkārtojums)
4. Trigonometrija Grādi un radiāni (10. kl. atkārtojums)
5. Trigonometrija. Redukcijas formulas
6. Trigonometrijas formulas Algebras formulas Valsts centralizētā matemātikas eksāmena formulu lapā
7. Noderīgi Interneta saites

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienības riņķis 1. izziņas līmenis zema 1♦ Leņķim atbilstošā kvadranta noteikšana (10.kl.)
2. Redukcijas formulas (sin) 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Redukcijas formulu lietošana vispārīgā veidā (sinuss)
3. Redukcijas formulas (cos) 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Redukcijas formulu lietošana vispārīgā veidā (kosinuss)
4. Redukcijas formulas (tg un ctg) 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Redukcijas formulu lietošana vispārīgā veidā (tangenss un kotangenss)
5. Redukcijas formulas 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Sinusa un kosinusa platam leņķim vērtības noteikšana
6. Leņķa trigon. vērtības noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Redukcijas formulas pielietojums
7. Trigonometriskās vērtības 1. izziņas līmenis zema 1♦ Sinusa un kosinusa vērtību noteikšana, ja leņķis dots radiānos
8. Trigonometriskās identitātes 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Trigonometriskās identitātes noteikšana
9. Summas un starpības formula 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ sin un cos summas un starpības formulas lietošana
10. Divkārša argumenta formulas 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Izteiksmes vienkāršošana
11. Trigonometriskās identitātes 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Izteiksmes vienkāršošana
12. Trigonometriskās identitātes 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Trigonometriskās identitātes; vērtību aprēķināšana

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kosinusa vērtības (2015. g. eksāmens) Citi zema 1♦ Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei
2. Trigonometriskās identitātes (2011. g. eksāmens) Citi vidēja 1♦
3. Redukcijas formulas (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1♦ 1.daļas 5.uzdevums.
4. Trigonometriskās funkcijas perioda noteikšana (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1♦ 1.daļas 7.uzd.
5. Trigonometriskās identitātes (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 2♦ 2.daļa 1.uzdevums
6. Trigonometrija. Pierādījuma uzdevums (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1♦ 3.daļas 11.uzd.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometrija. Redukcijas formulas un vērtības 00:00:00 vidēja 6♦ Pārbaudi, vai proti lietot redukcijas formulas un aprēķināt trigonometriskās vērtības!
2. Trigonometriskās identitātes 00:00:00 vidēja 5♦ Pārbaudi, cik labi pazīsti trigonometrijas formulas!