Teorija

Vienādojuma tgx = a un ctgx = a atrisinājums
Vienādojumam tgx = a un ctgx = a ir atrisinājums ar jebkuru reālu a vērtību, atšķirībā no sinx un cosx, kuru vērtību apgabals ir [-1;1]
 
1) Ja tgx = a,  tad x=arctga+180onjebx=arctga+πn,kurnZ
 

Iegaumē:
arctg(-a) = -arctga

Tātad, ja tgx = - a , tad x=arctga+180onjebx=arctga+πn,kurnZ
 

2) Ja ctgx = a,  tad x=arcctga+180onjebx=arcctga+πn,kurnZ
 

Iegaumē:
arcctg(-a) =180o-arcctga

Tātad, ja ctgx = - a , tad x=180°arcctga+180onjebx=πarcctga+πn,kurnZ
 

Izpēti tabulu!
  
Trigonometrisko funkciju salīdzinājums
Funkcija Vērtību apgabals  (a vērtības) Definīcijas apgabals
(pieļaujamās x vērtības)
  sinx,  cosx  [-1;1] ;+
  tgx ;+
 x90o+180onjebxπ2+πn,kurnZ
 
  ctgx ;+ x180onjebxπn,kurnZ
  
Piemērs:
  ctgx=1x=180o45o+180onx=135o+180on,kurnZ
  
Piemērs:
  tgx2=14x2=arctg14+πn2x=2arctg14+2πn,kurnZ