Teorija

Vienādojuma cosx = a atrisināšana
 
Vienādojumam cosx = a  eksistē atrisinājums, ja 1a1jeba1

Ja cosx = a, tad
 
x = arccosa+360onarccosa+360onjebarccosa+2πnarccosa+2πn,kurnZ
 
Atbildes var apvienot vienā :  ±arccosa+2πn,kurnZ 
 
Svarīgi!
Ieteicams atrast šīs vērtības vienības riņķī un iegaumēt: 
cosx=1x=360onjebx=2πncosx=0x=90o+180onjebx=π2+πncosx=1x=180o+360onjebx=π+2πn
 
Atceries:  arccos(a)=180oarccosa

Tātad, ja cosx = - a, tad

x = 180°arccosa+360on180°+arccosa+360onjebπarccosa+2πnπ+arccosa+2πn,kurnZ
 
Leņķu lielumu var izteikt ar grādiem vai ar radiāniem.
 
Piemērs:
  cosx=12x=60o+360on60o+360onjebx=π3+2πnπ3+2πn,kurnZ
  
Piemērs:
  cosx=12x=180o60o+360on180o+60o+360onx=120o+360on240o+360onnZ
  
Piemērs:
 cosx=0,3x=arccos0,3+360onarccos0,3+360onx=180oarccos0,3+360on180o+arccos0,3+360onnZ
  
Piemērs:
 cosx=4jo4<1 sakņu nav,  cos vērtību apgabals ir [-1;1]