Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata plānojums pa stundām Trigonometriskie vienādojumi un pamatnevienādības

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienādojuma sinx=a atrisināšana
2. Vienādojuma cosx=a atrisināšana
3. Vienādojuma tgx=a un ctgx=a atrisināšana
4. Trigonometriskās nevienādības Trigonometrisko nevienādību atrisināšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Arksinuss 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ arcsin vērtības noteikšana
2. Arkkosinuss 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ arccos vērtību aprēķināšana
3. Arktangenss 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ arctg un arcctg vērtības noteikšana
4. Vienādojuma sinx=a atrisināšana 1. izziņas līmenis zema 2♦
5. Vienādojuma cosx=a atrisināšana 1. izziņas līmenis zema 2♦
6. Vienādojuma tgx=a atrisināšana 1. izziņas līmenis zema 2♦
7. Vienādojuma ctgx=a atrisināšana 1. izziņas līmenis zema 2♦
8. Trigonometriskais vienādojums, sadalot reizinātājos (sin) 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Vienādojuma atrisināšana
9. Trigonometriskais vienādojums, sadalot reizinātājos (ar cos un ctg) 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Vienādojuma atrisināšana.
10. Trigonometriskais vienādojums, sadalot reizinātājos (ar sin un cos) 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Vienādojuma atrisināšana.
11. Trigonometriskais vienādojums, sadalot reizinātājos (ar sin un tg) 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Vienādojuma atrisināšana
12. Trigonometriskais vienādojums. Divkāršā leņķa formulas izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
13. Trigonometriskais vienādojums ar sin(Ax) 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
14. Trigonometriskā vienādojuma atrisināšana ar substitūciju (sin) 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
15. Trigonometriskā vienādojuma atrisināšana ar substitūciju (cos) 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
16. Trigonometriskā vienādojuma atrisināšana ar substitūciju (tg) 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
17. Izteiksmes ar sinusu vai kosinusu lielākās un mazākās vērtības aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
18. Reizinājuma vienādība ar 0. Def apgabala ievērošana 2. izziņas līmenis augsta 2♦
19. Trigonometriskā nevienādība 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Valsts CE 2011. g. paraugs. Nosaka trigonometriskās nevienādības atrisinājumu vienības riņķī.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskie vienādojumi (2015. gada eksāmens) Citi augsta 5♦ Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 3. daļa
2. Trigonometriskais pamatvienādojums (2014. g. eksāmens) Citi zema 1♦ 12. klases matemātikas eksāmens 1. daļa
3. Trigonometriskā nevienādība (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1♦ 1.daļas 6.uzdevums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskie pamatvienādojumi 00:00:00 vidēja 7♦
2. Trigonometriskie vienādojumi ar sadalīšanu reizinātājos 00:00:00 vidēja 9♦
3. Trigonometriskie vienādojumi ar substitūciju 00:00:00 vidēja 2♦