Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata plānojums pa stundām Trigonometriskie vienādojumi un pamatnevienādības

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienādojuma sinx=a atrisināšana
2. Vienādojuma cosx=a atrisināšana
3. Vienādojuma tgx=a un ctgx=a atrisināšana
4. Trigonometriskās nevienādības Trigonometrisko nevienādību atrisināšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. arcsin 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ arcsin vērtības noteikšana
2. arccos 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ arccos vērtību aprēķināšana
3. arctg vai arcctg 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ arctg un arcctg vērtības noteikšana
4. Vienādojums sinx=a, a>0 1. izziņas līmenis zema 2♦ Vienādojuma sinx=a atrisināšana, ja a>0
5. Vienādojums sinx=a, a<0 1. izziņas līmenis zema 4,5♦ Vienādojuma sinx=a atrisināšana, ja a<0
6. Vienādojums cosx=a 1. izziņas līmenis zema 2♦ Vienādojuma cosx=a atrisināšana ar +_ pierakstu
7. Vienādojums tgx=a 1. izziņas līmenis zema 2♦ Vienādojuma tgx=a atrisināšana
8. Vienādojums ctgx=a 1. izziņas līmenis zema 2♦ Vienādojuma ctgx=a atrisināšana
9. Trigonometriskais vienādojums, sadalot reizinātājos (sin) 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Vienādojuma atrisināšana
10. Trigonometriskais vienādojums, sadalot reizinātājos (ar cos un ctg) 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Vienādojuma atrisināšana.
11. Trigonometriskais vienādojums, sadalot reizinātājos (ar sin un cos) 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Vienādojuma atrisināšana.
12. Trigonometriskais vienādojums, sadalot reizinātājos (ar sin un tg) 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Vienādojuma atrisināšana
13. Trigonometriskais vienādojums. Divkāršā leņķa formulas izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
14. Trigonometriskais vienādojums ar sin(Ax) 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
15. Trigonometriskā vienādojuma atrisināšana ar substitūciju (sin) 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
16. Trigonometriskā vienādojuma atrisināšana ar substitūciju (cos) 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
17. Trigonometriskā vienādojuma atrisināšana ar substitūciju (tg) 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
18. Izteiksmes ar sinusu vai kosinusu lielākās un mazākās vērtības aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
19. Reizinājuma vienādība ar 0. Def apgabala ievērošana 2. izziņas līmenis augsta 2♦
20. Trigonometriskā nevienādība 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Valsts CE 2011. g. paraugs. Nosaka trigonometriskās nevienādības atrisinājumu vienības riņķī.
21. Nevienādība ar sinusu I 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Nevienādības sinx<a vai sinx>a, ja a >0
22. Nevienādība ar sinusu II 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Nevienādības sinx<a vai sinx>a, ja a < 0
23. Sinusa salīdzināšana ar 0 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Nevienādības sinx<0 vai sinx>0 (arī nestingrās nevienādības zīmes)
24. Nevienādība ar cosinusu 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Nevienādības cosx<a vai cosx>a, ja a >0

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskie vienādojumi (2015. gada eksāmens) Citi augsta 5♦ Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 3. daļa
2. Trigonometriskais pamatvienādojums (2014. g. eksāmens) Citi zema 1♦ 12. klases matemātikas eksāmens 1. daļa
3. Trigonometriskā nevienādība (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1♦ 1.daļas 6.uzdevums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskie pamatvienādojumi 00:00:00 vidēja 7♦
2. Trigonometriskie vienādojumi ar sadalīšanu reizinātājos 00:00:00 vidēja 9♦
3. Trigonometriskie vienādojumi ar substitūciju 00:00:00 vidēja 2♦