Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

7♦
1. Triju perpendikulu teorēma 4♦
2. TPT 3♦