Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

7♦
1. Slīpņu projekciju salīdzināšana (2009. g. 12. kl. eksāmens) 1♦
2. Slīpnes 3♦
3. Attāluma starp projekciju galapunktiem aprēķināšana 3♦