Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4♦
1. Statistika 1♦
2. Standartnovirze 1♦
3. Histogramma 2♦