Teorija

Svarīgi!
Statistika ir augstākās matemātikas tēma, tā ir ļoti plaša un sarežģīta. 
Uzmanīgi iepazīsties ar to, ko prasa vidusskolas mācību standarts!
 
Uzdevumi.lv iesaka:

1) Te var iepazīties ar paraugiem, kas vidusskolā statistikas elementos jāapgūst pēc jaunā standarta:
prasības

2) Vislabākā mācību grāmata vidusskolēniem par šo tēmu  - Evija Slokenberga, Inga France, Ilze France. Matemātika 11. klasei. Rīga: Lielvārds, 2010. 320 lpp. ISBN 978-9984-11-289-3

3) Noteikti izmanto šo materiālu, tas precīzi atbilst vidusskolas standartam (ne par daudz, ne par maz) Interaktīvais disks - mācies teoriju un risini uzdevumus!