Teorija

Uzdevumi

1. Kombinācijas, variācijas un permutācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
2. Cik hordas var novilkt?

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Cik veidos var apmainīties ar sūtījumiem vai rokasspiedieniem?

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Cik dalībnieku piedalījās turnīrā?

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
5. Cik dažādus skaitļus var izveidot, ja tam jādalās ar 2 (dota arī 0)

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
6. Cik veidos var izvēlēties rozes?

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
7. Cik banānus vai apelsīnus var nopirkt? Strukturēts uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
8. Kombinatorika. Cik veidos var pieņemt jauno apsardzi?

Grūtības pakāpe: augsta

5♦
9. Kombinatorika. Cik veidos var izdalīt kārtis spēlētājiem?

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
10. Kombinatorika. Cik veidos var aizbraukt pieredzes apmaiņā?

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
11. Kombinatorika. Cik veidos var izdalīt konfektes?

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
12. Kombinatorika. Cik veidos var nopirkt cepures?

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Kombinatorika. Cik riņķa līnijas var novilkt caur dotajiem punktiem?

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Cik veidos var novietot divu krāsu lodītes rindā?

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
15. Kombinatorika. Eilera riņķi

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
16. Permutācijas ar atkārtojumiem*

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
17. Ņūtona binoms *

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Kombinatorika (2016. gada eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦

Testi

1. Kombinatorika. Izlašu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

13♦
2. Kombinatorika. Cipari un skaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
3. Kombinatorika

Grūtības pakāpe: vidēja

13♦
4. Kombinatorika

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
5. Ņutona binoms

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Metodiskie materiāli