Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Tematiskais plānojums pa stundām Kombinatorikas elementi

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skolēnam Informācija par tēmu Kombinatorika
2. Kombinatorika. Saskaitīšanas likums 7. klases atkārtojums.
3. Kombinatorika. Reizināšanas likums 7. klases atkārtojums.
4. Faktoriāls Skaitļa faktoriāls. faktoriāla pieraksts, pārveidojumi.
5. Sakārtotas un nesakārtotas izlases Kopas un apakškopas jēdzieni.
6. Variācijas Kombinatorika. Sakārtotas izlases. Variāciju definīcija un aprēķināšanas formula.
7. Permutācijas Kombinatorika. Permutācijas definīcija un aprēķināšanas formula
8. Kombinācijas Nesakārtotas izlases. Kombināciju definīcija un aprēķināšanas formula.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saskaitīšanas likums 1. izziņas līmenis zema 1♦ Izvēļu skaita noteikšana, ja izvēlas vienu elementu.
2. Reizināšanas likums I 1. izziņas līmenis zema 1♦ Savienojumu skaita noteikšana ( 3 elementu izlase).
3. Reizināšanas likums II 1. izziņas līmenis zema 1♦ Par apģērba izvēli.
4. Saskaitīšanas un reizināšanas likuma pielietošana 1. izziņas līmenis zema 4♦
5. Cik dažādus skaitļus var izveidot (dota arī 0) 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
6. Cik skaitļus var izveidot, ja tam jādalās ar 2 (bez 0) 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
7. Cik dažādus telefona numurus var izveidot 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
8. Grafs 1. izziņas līmenis zema 2♦ Dažādo ceļu noteikšana (ar dotu zīmējumu).
9. Faktoriāls 1. izziņas līmenis zema 1♦ Faktoriāla īpašību lietošana. Svarīgi!
10. Darbības ar faktoriāliem 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
11. Izveidot sakārtotas un nesakārtotas izlases 1. izziņas līmenis zema 1♦
12. Skaitlisks uzdevums ar variāciju aprēķināšanu 1. izziņas līmenis zema 2♦ Vienkāršs.
13. Pamatuzdevums par sakārtotām izlasēm 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Komanda.
14. Sakārtotu izlašu skaita noteikšana I 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Par kupejām
15. Sakārtotu izlašu skaita noteikšana II 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Grāmatu izvēle.
16. Permutācijas. Skaitļi 1. izziņas līmenis zema 1♦ Darbības ar faktoriāliem
17. Izpratnes jautājumi par sakārtojumu veidiem 1. izziņas līmenis zema 3♦
18. Sakārtotu izlašu aprēķināšana, nemainot elementu skaitu 1. izziņas līmenis zema 1♦ Skolēni.
19. Kombināciju aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2♦ Skaitlisks piemērs.
20. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Grāmatu izvēle.
21. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana no divām grupām. Strukturēts uzdevums. 2. izziņas līmenis vidēja 5♦
22. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana no divām grupām, ja izvēlas vismaz 2 elementus 2. izziņas līmenis augsta 7♦ Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana no divām grupām, ja izvēlas vismaz 2 elementus. Strukturēts uzdevums.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kombinatorika (2015. g. eksāmens) Citi vidēja 2,4♦ Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2. daļa
2. Kombinatorika (2014. g. eksāmens) Citi vidēja 1♦ 12. klases matemātikas eksāmens
3. Permutācijas (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1♦
4. Kombinatorika. Trijstūru skaits (2009.g. eksāmens) Citi vidēja 1♦ Cik trijstūrus var izveidot?

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kombinatorika. Saskaitīšanas un reizināšanas likums 00:00:00 vidēja 4♦
2. Kombinatorika. Sakārtotas izlases (A un P) 00:00:00 vidēja 6♦ Kontroltests
3. Kombinatorika. Nesakārtotas izlases 00:00:00 vidēja 8♦