Teorija

Uzdevumi

1. Saskaitīšanas likums

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Reizināšanas likums I

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Reizināšanas likums II

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Saskaitīšanas un reizināšanas likuma pielietošana

Grūtības pakāpe: zema

4♦
5. Cik dažādus skaitļus var izveidot (dota arī 0)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Cik skaitļus var izveidot, ja tam jādalās ar 2 (bez 0)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
7. Cik dažādus telefona numurus var izveidot

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
8. Grafs

Grūtības pakāpe: zema

2♦
9. Faktoriāls

Grūtības pakāpe: zema

1♦
10. Darbības ar faktoriāliem

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Izveidot sakārtotas un nesakārtotas izlases

Grūtības pakāpe: zema

1♦
12. Skaitlisks uzdevums ar variāciju aprēķināšanu

Grūtības pakāpe: zema

2♦
13. Pamatuzdevums par sakārtotām izlasēm

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Sakārtotu izlašu skaita noteikšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Sakārtotu izlašu skaita noteikšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
16. Permutācijas. Skaitļi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
17. Izpratnes jautājumi par sakārtojumu veidiem

Grūtības pakāpe: zema

3♦
18. Sakārtotu izlašu aprēķināšana, nemainot elementu skaitu

Grūtības pakāpe: zema

1♦
19. Kombināciju aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
20. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
21. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana no divām grupām. Strukturēts uzdevums.

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
22. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana no divām grupām, ja izvēlas vismaz 2 elementus

Grūtības pakāpe: augsta

7♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Kombinatorika (2015. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

2,4♦
2. Kombinatorika (2014. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Permutācijas (2009. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Kombinatorika. Trijstūru skaits (2009.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Kombinatorika. Saskaitīšanas un reizināšanas likums

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Kombinatorika. Sakārtotas izlases (A un P)

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
3. Kombinatorika. Nesakārtotas izlases

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦

Metodiskie materiāli