Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Aksiālā simetrija 1♦
2. Paralēlā pārnese 3♦
3. Pagrieziens 1♦
4. Ģeometriskie pārveidojumi 2♦