Teorija

Par figūru paralēlo pārnesi sauc attēlojumu, kurā katrs figūras punkts pārvietojas vienā un tajā pašā virzienā par vienu un to pašu attālumu.
Paralēlo pārnesi nosaka vektors, pa kuru šo pārnesi izdara.
Lai veiktu paralēlo pārnesi, ir jāzina virziens un attālums.
Paral-ôlp-ürnese.jpg
Lai paralēlajā pārnesē konstruētu daudzstūra attēlu, pietiek konstruēt tā virsotņu attēlus
 
Sākotnējā un paralēlajā pārnesē iegūtā figūra ir savstarpēji vienādas.
Paralēlo pārnesi izmanto funkciju konstruēšanā.
Piemērs:
Zīmējumā redzamās parabolas ir iegūtas divas reizes izdarot paralēlo pārnesi.
 
TEO 31.jpg
Ikdienā sastopams paralēlās pārneses piemērs ir ornamenti, kuros viens un tas pats motīva atkārtojas vairākas reizes.
Piemērs:
Fragments no Lielvārdes jostas
Lielvarde_belt_ornament.jpg
 
Atsauce:
http://www.firmy24.bytom.pl/kraj-lv-show-Lielv%C4%81rdes_josta