Teorija

Ja viena figūra iegūta no otras figūras, tās visus punktus pagriežot ap centru \(O\) par noteiktu leņķi, tad šādu figūras pārvietojumu sauc par pagriezienu.
Lai pagrieziens būtu definēts, jābūt uzdotam pagrieziena centram \(O\) un pagrieziena leņķim α.
Pagrieziens 1.jpg
Svarīgi!
Pretēji pulksteņa rādītāju virzienam ir pozitīva pagrieziena leņķis, otrādi - negatīvs pagrieziena leņķis (tāpat kā pagrieziena leņķi vienības riņķī).
Piemērs:
Trijstūris pagriezts pozitīvā virzienā (apmēram par \(30\) grādiem):
Pagrieziens 2.jpg
Ja pagrieziena leņķis ir \(180\) vai \(-180\) grādi, tad figūra attēlojas par tai centrāli simetrisku figūru un šo pagriezienu sauc par centrālo simetriju.
 
Centr-ül-ü simetrija 1.jpg
Punkts \(A\) ir centrāli simetrisks punktam \(B\).
 
Centr-ül-ü simetrija 2.jpg
 
Ornamentos bieži sastopams pagrieziens par \(90\) un \(180\) grādiem.
 
pērkonkr.jpg
 
svastika.png
 
Piemērs:
Šai ilustrācijā plakni pārklāj figūras, kuras savstarpēji pagrieztas par \(120\) grādiem.velni.jpg
 
Atsauce:
http://www.latvianstuff.com/Sky_deities.html
http://www.answers.com/topic/swastika
http://sdisyear5.blogspot.com/2010/03/extraordinary-patterns.html