Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata sadalījums pa stundām Ģeometriskie pārveidojumi

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Paralēlā pārnese Paralēlā pārnese
2. Aksiālā simetrija Aksiālā simetrija
3. Pagrieziens Pagrieziens
4. Homotētija Homotētija

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Paralēlā pārnese 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Vektora paralēlā pārnese
2. Paralēlā pārnese 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Funkcijas grafika paralēlā pārnese
3. Aksiālā simetrija 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Figūru simetrijas ass
4. Trijstūru līdzība 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Attiecību sakarības līdzīgos trijstūros
5. Aksiālā simetrija 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Kvadrātfunkcijas simetrijas ass
6. Pagrieziens 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Centrālā simetrija. Figūru simetrijas centrs
7. Pagrieziens 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pagrieziens un funkcijas grafiks
8. Homotētija 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Figūras perimetra un laukuma aprēķināšana
9. Ģeometriskie pārveidojumi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Pārveidojuma veida noteikšana no zīmējuma

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Simetrija (2015. g. 9. klases eksāmens) Citi zema 1♦ 1. daļa
2. Homotētija un laukums (2014. g. 12. klases eksāmens) Citi vidēja 1♦ 12. klases matemātikas eksāmens 1. daļa

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģeometriskie pārveidojumi 00:00:00 vidēja 7♦ Pārbaudi zināšanas par ģeometriskiem pārveidojumiem! (15 min)