Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4♦
1. Kvadrātnevienādība 1♦
2. Kvadrātnevienādība 1♦
3. Kvadrātnevienādība 1♦
4. Kvadrātnevienādība, b=0 1♦