Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

20♦
1. Lineāra nevienādība 0♦
2. Nevienādības atrisināšana 1♦
3. Lineāra nevienādība ar intervālu 2♦
4. Nevienādības risinājuma pamatošana 6♦
5. Lineāra nevienādība 3♦
6. Lineāra nevienādība ar iekavām 5♦
7. Nevienādība dota ar vārdiem 3♦