Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. Veselie skaitļi no intervāla 1♦
2. Naturālā atrisinājuma noteikšana 3♦
3. Veselā atrisinājuma noteikšana 3♦
4. Izpratne par naturāla atrisinājuma nepieciešamību 1♦
5. Vesela atrisinājuma pielietojums teksta uzdevumā 4♦