Teorija

Uzdevumi

1. Vienkārša lineāra nevienādība

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Lineāra nevienādība ar daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Lineāra nevienādība ar daļu, kvadrātu formulas lietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Kvadrātnevienādība, D>0

Grūtības pakāpe: zema

1♦
5. Kvadrātnevienādība, b=0

Grūtības pakāpe: zema

1♦
6. Kvadrātnevienādība, D<0

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Kvadrātnevienādība, D=0

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Vienkāršas nevienādību sistēmas atrisinājuma noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
9. Vienkārša nevienādību sistēma 2

Grūtības pakāpe: zema

2♦
10. Nevienādību sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Paralelograma perimetrs

Grūtības pakāpe: augsta

6♦
12. Daļveida nevienādības aizstāšana ar nevienādību sistēmām

Grūtības pakāpe: zema

1♦
13. Daļveida nevienādības atrisināšana, aizstājot ar nevienādību sistēmām

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Daļveida nevienādība. Spriedumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Daļveida nevienādība. Intervālu metode 1

Grūtības pakāpe: zema

1♦
16. Daļveida nevienādība. Intervālu metode 2

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
17. Daļveida nevienādība. Intervālu metode 3

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
18. Daļveida nevienādība. Intervālu metode 4

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
19. Intervālu metode reizinātājos sadalītai nevienādībai 1

Grūtības pakāpe: zema

1♦
20. Intervālu metode reizinātājos sadalītai nevienādībai 2

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
21. Intervālu metode reizinātājos sadalītai nevienādībai 3

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
22. Intervālu metode reizinātājos sadalītai nevienādībai 4

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
23. Intervālu metode, jāsadala reizinātājos

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
24. Modulis nevienādībā 1

Grūtības pakāpe: zema

1♦
25. Modulis nevienādībā 2

Grūtības pakāpe: zema

1♦
26. Modulis nevienādībā 3

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
27. Modulis kvadrātnevienādībā

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
28. Modulis daļveida nevienādībā

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
29. Modulis nevienādībā

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
30. Algebriska nevienādība ar substitūcijas metodi

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
31. Sarežģīta algebriska nevienādība

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
32. Parametrs lineārā nevienādībā

Grūtības pakāpe: augsta

5♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Daļveida nevienādības atrisināšana (2015. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Nevienādību sistēma (2015. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Daļveida nevienādība (2014. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Intervālu metode (2009.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
5. Kvadrātnevienādība (2007. g.eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Nevienādību uzdošanas veidi

Grūtības pakāpe: zema

9♦
2. Lineāras nevienādības atrisināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

20♦
3. Izpratne par lielāko, mazāko veselo nevienādības atrisinājumu

Grūtības pakāpe: zema

12♦
4. Kvadrātvevienādības

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
5. Algebriskas daļveida nevienādības

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Algebriskas nevienādības ar moduli

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
7. Dažāda veida algebriskas nevienādības

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
8. Sarežģītas algebriskas nevienādības

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦

Metodiskie materiāli