Grūtības pakāpe:
00:17:00

Visi uzdevumi:

15♦
1. Aritmētiskās progresijas pazīšana 1♦
2. Aritmētiskās progresijas uzrakstīšana 4♦
3. Vienādi attālinātie virknes locekļi II 3♦
4. Diferences aprēķināšana ar formulu 3♦
5. Progresijas pielietošana 4♦