Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Skaitļa attālums līdz nullei 2♦
2. Attālumi līdz nullei 1♦
3. Skaitļa modulis 1♦
4. Modulis 1♦
5. Modulis 1♦