Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4♦
1. Vektora projekcija un vektora ģeometriskā projekcija 0♦
2. Vektora projekcijas un ģeometriskās projekcijas apzīmējumi 1♦
3. Vektora projekcija uz x ass 2♦
4. Vektora projekcija uz asīm 1♦