Teorija

Uzdevumi

1. Vektoriālu un skalāru lielumu atpazīšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Vektoru virzieni

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Vienādi un pretēji vērsti vektori

Grūtības pakāpe: zema

4♦
4. Vektoru saskaitīšana pēc daudzstūra likuma

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Trīs vektoru saskaitīšana četrstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Vektora reizināšana ar skaitli

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Rezultējošais ātrums un laiks

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Rezultējošais spēks

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Rezultējošais ātrums un ceļš

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
10. Vektori kustību uzdevumā, vektori veido 90 grādu leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
11. Vektori kustību uzdevumā. Leņķa aprēķināšana (ar kalkulatoru)

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
12. Vektoru izteikšana ar trim vektoriem

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
13. Vektoru izteikšana, ja viens vektors ir trijstūra viduslīnija

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
14. Vektora projekcijas un ģeometriskās projekcijas apzīmējumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
15. Vektora projekcija uz x ass

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
16. Vektora projekcija uz asīm

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
17. Spēka vektora projekcijas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
18. Vektora koordinātu noteikšana, ja doti tā galapunkti

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
19. Vektoru summa, starpība un reizināšana ar skaitli koordinātu formā

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
20. Vektora garuma aprēķināšana, ja dotas tā koordinātas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Vektora modulis (2015. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Vektoru saskaitīšana (2009. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Vektoru izteikšana (2005. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Vektora izteikšana (2000. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Vektoru saskaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Vektoru izteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
3. Vektoru koordinātas

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
4. Vektoriāli lielumi reālos procesos

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
5. Vektora projekcija

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Metodiskie materiāli