Teorija

Riņķa līniju var ievilkt un to var apvilkt ap jebkuru trijstūri.
Trijstūrī ievilktas riņķa līnijas centrs ir bisektrišu krustpunkts.
Trijstūrim apvilktas riņķa līnijas centrs ir trijstūra malu vidusperpendikulu krustpunkts.
  Formulas
Ievilkts vienādmalu trijstūris
geom_reg2.png
Vienādmalu trijstūrī ievilktas riņķa līnijas rādiuss
r=13h, kur \(h\) ir trijstūra augstums.
Ja dota trijstūra mala \(a\), tad h=a32
Tātad r=a36
 
Apvilktas riņķa līnijas rādiuss
R=23h, kur \(h\) ir trijstūra augstums.
Ja dota trijstūra mala \(a\), tad R=a33
Ievilkts taisnleņķa trijstūris
geom_ta.png
 
Trijstūrī ievilktas riņķa līnijas rādiuss 
 r=SΔp, kur \(p\) - pusperimetrs
 
 
 
Taisnleņķa trijstūrim apvilktas riņķa līnijas rādiuss
R=c2, kur \(c\) - hipotenūza.
Patvaļīgs trijstūris
 
1) Ievilkts šaurleņķa trijstūris
geom_sss.png
 
2) Ievilkts platleņķa trijstūris
geom_22_pl.png
Ievilktas riņķa līnijas rādiuss
 
r=SΔp, kur \(p\) - pusperimetrs
 
 
 
Apvilktas riņķa līnijas rādiuss
  
R=abc4SΔ
 
R=a2sinαα ir malas \(a\) pretleņķis
 (no sinusu teorēmas)
 
Matemātikas eksāmena formulu lapā var atrast gandrīz visas šīs formulas.
  
Ievēro, patvaļīga trijstūra \(R\) un \(r\) ir doti laukuma formulās, jāprot izteikt:
SΔ=abc4RR=abc4SΔSΔ=prr=SΔp