Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata plānojums pa stundām Riņķi un daudzstūri

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Leņķi riņķī Ar riņķa līniju saistītie nogriežņi un leņķi
2. Ievilkts četrstūris Ap četrstūri apvilkta riņķa līnija
3. Apvilkts četrstūris Četrstūrī ievilkta riņķa līnija
4. Sinusu teorēma Trijstūrim apvilktas riņķa līnijas rādiusa aprēķināšana
5. Trijstūris un riņķis Trijstūrim apvilktas un trijstūrī ievilktas riņķa līnijas rādiusa aprēķināšanas formulas (atkārtojums un padziļinājums)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ievilkta un centra leņķu aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2♦ Doti loki (8. kl. atkārtojums)
2. Leņķa starp divām pieskarēm aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2♦
3. Leņķa starp pieskari un sekanti aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
4. Leņķu starp hordām aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2♦
5. Ārējā leņķa aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
6. Hordas nogriežņu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
7. Trapeces leņķu noteikšana, ja ap to apvilkta riņķa līnija 1. izziņas līmenis zema 3♦ Noteikt trapeces leņķus, ja ap to apvilkta riņķa līnija
8. Trapeces laukuma aprēķināšana, ja ap to apvilkta riņķa līnija 2. izziņas līmenis vidēja 5♦
9. Ievilkts sešstūris 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Ap regulāru sešstūri apvilktās riņķa līnijas laukuma aprēķināšana
10. Rombā ievilktās riņķa līnijas garuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
11. Romba perimetra un laukuma aprēķināšana, ja tajā ievilkta riņķa līnija 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
12. Apvilkts rombs 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Aprēķināt riņķa rādiusu un laukumu, ja riņķis ir ievilkts rombā
13. Trapecē ievilktās riņķa līnijas rādiusa aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
14. Apvilkta trapece 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Aprēķināt trapeces sānu malu un riņķa rādiusu, ja tajā ievilkta riņķa līnija
15. Regulāra trijstūra laukuma, ievilktas un apvilktas riņķa līnijas rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
16. Apvilkts četrstūris 2. izziņas līmenis vidēja 6♦ Trapeces laukuma aprēķināšana, ja trapecē ievilkta riņķa līnija.
17. Trijstūrim apvilktas un ievilktas riņķa līnijas rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Izmanto Hērona formulu
18. Taisnleņķa trijstūrim apvilktas un ievilktas riņķa līnijas rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
19. Hordas riņķa līnijā un tās rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Aprēķināt riņķa līnijas rādiusu, ja dota sakarība starp hordām un lokiem.
20. Riņķi un daudzstūri 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Saliktas figūras laukums.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Četrstūrī ievilkta riņķa līnija (2015. g. eksāmens) Citi zema 1♦ Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 1. daļa
2. Leņķa noteikšana riņķī (2015. g. eksāmens) Citi zema 1♦ Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 1. daļa
3. Trapecē ievilkts riņķis (2014. g. eksāmens) Citi vidēja 1♦ 12. klases matemātikas eksāmens 2014. gadā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Leņķi riņķī 00:00:00 vidēja 5♦ Pārbaudi, vai proti aprēķināt leņķus un nogriežņus riņķī!
2. Riņķi un daudzstūri 00:00:00 vidēja 5♦ Pārbaudi savas zināšanas par ievilktu un apvilktu četrstūri!
3. Trapece 00:00:00 vidēja 5♦ Pārbaudi savas zināšanas par trapeci un trijstūru līdzību !