Teorija

Izteiksmi sadalīt reizinātājos var ar dažādiem paņēmieniem: 
  • iznesot kopīgo reizinātāju  pirms iekavām,
  • lietojot saīsinātās reizināšanas formulas,
  • grupējot,
  • izmantojot vienādojuma saknes.
 
Grupēšanas paņēmiens
Lieto, kad izteiksmē ir četri, seši, astoņi ...., saskaitāmie, apvienojot grupās tos saskaitāmos, kuriem ir kopīgs reizinātājs.
 
Piemērs:
2x2yfx+fy==2xyfxy==xy2f
 
Diviem pirmajiem saskaitāmiem kopīgais ir 2
trešajam un ceturtajam (f)
 
 (-) zīmi jāiznes pirms iekavām, jo abām iegūtajām iekavām ir jābūt vienādām, pretējā gadījumā piemērs ar šo metodi nav sadalāms reizinātājos.
 
Beigās kopīgās iekavas xy iznes pirms iekavām.
  
Lai vieglāk noteiktu, kas paliek pēdējās iekavās, vari kopīgo iekavu xy aizklāt.
Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos
Šo metodi var lietot gan pilnajiem, gan nepilnajiem kvadrāttrinomiem
1) aprēķina kvadrāttrinoma saknes
2) lieto formulu ax2+bx+c=axx1xx2,kurx1unx2 ir saknes
 
Piemērs:
 Sadalīt reizinātājos kvadrāttrinomu
 z24z+31)z24z+3=0saknesirz1=1,z2=32)z24z+3=z1z3
 
Piemērs:
Sadalīt reizinātājos izteiksmi
 3x42x21x2=a3a22a1=0saknesa1=1,a2=133a22a1=3a1a+133x42x21=3x21x2+13=3x1x+1x2+13