Teorija

Izteiksmi sadalīt reizinātājos var ar dažādiem paņēmieniem.
 
Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām
Lieto, ja visi izteiksmes locekļi satur vienu un to pašu reizinātāju.
Piemērs:
1. 3x7x2=x37x
2. 8y6+6y4=y48y2+6vai2y44y2+3
 
Saīsināto reizināšanas formulu lietošana
a2b2=aba+ba2+2ab+b2=a+b2=a+ba+ba22ab+b2=ab2=ababa3+b3=a+ba2ab+b2a3b3=aba2+ab+b2
 
kvadrātu starpība
 
binoma summas kvadrāts
 
binoma starpības kvadrāts
 
 
kubu summa
 
kubu starpība
 
 
Piemērs:
3. 4x212x+9=2x2223x+32=2x32=2x32x3
4. 18x3=132x3=12x12+12x+2x2=12x1+2x+4x2
5. v10n10=v52n52=v5n5v5+n5