Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3♦
1. Kopas 1♦
2. Kopas 1♦
3. Galīgu, bezgalīgu, tukšu kopu atpazīšana 1♦
4. Skaitļu kopas (N, Z, Q, I, R, C) 0♦